درباره حيوانات

اطلاعاتي در باره حيوانات

درباره وال و پستانداران

و در پایان معلم گفت: آیا وال یک ماهی است؟ بچه ها گفتند : خیر و معلم لبخندی زد و گفت: بچه ها مردم فکر می کنند والها ماهی هستند  ولی ماهی  نیست. چون شکل وال شبیه ماهی است و در آب زندگی می کند مردم چنین فکری می کنند. ولی امروز ما با همکاری و همفکری  یکدیگر فهمیدیم و یاد گرفتیم که وال از بسیاری جهات با یک ماهی  تفاوت دارد. شما امروز یاد گرفتید که : 1- وال بچه زا است و به بچه هایشان شیر می دهند . حال انکه بسیاری از بچه ماهیها از تخم هایی که مادرشان در آب ریخته است بوجود می آیند . 2- والها نیز مانند ما با شش تنفس می کنند  ولی ماهیها با آبشش نفس می کشند. 3-وال در روی بدنشان مقداری کمی ،چند  مو زبر دارند ولی اغلب ماهیها دارای پولک اند.

4-والها حیواناتی خونگرم هستند ولی ماهیها خونسردند.  در همین موقع یکی از بچه ها گفت :«ما پستانداران بیشتر دو جفت دست و پا داریم . اما نهنگ ندارد» معلم پاسخ داد:«نهنگ (وال) در طی تغییرات تکاملی  پا های عقبی خود را از دست داده اند و پا های جلوی آنها به باله شباهت دارد. » یکی از بچه ها پرسید: «شما گفتید پستانداران خونگرمند و ماهیها خونسرد  این دو کلمه چه تفاونی با هم دارند؟» معلم گفت : بین شما کسی جواب این سوال را کی داند؟ یکی از بچه ها گفت: خونگرم یعنی حرارت بدنشان ثابت است و و از در جه  حرارت هوا یا آبی که در آن زندگی می کنند پیروی نمی کند.» معلم گفت: آفرین مریم جان خوب توضیحی دادی . معلم به سمت تخته رفت و تعریف خونسرد و خونگرم را روی تخته نوشت. و بچه ها در دفتر خود یاداشت کردند.

یکی از بچه ها گفت: «من در یکی از  کتابها ی  که چند روز پیش داشتم مطالعه می کردم تا  اطلاعاتی درباره والها و ماهیها  جمع آوری کنم . خواندم که بزرگترین موجود زنده روی کره زمین وال آبی رنگ است. » معلم گفت:« بچه ها فرزانه درست  می گوید . فرزانه خیلی ممنونم به مطلب خوبی اشاره کردی . وال آبی رنگ که شکل آن را همین آلان در این کتاب که از کتابخانه مدرسه به کلاس آورده ام  به شما نشان می دهم . ببینید بزرگترین حیوان روی زمین است و این نوع وال بسیار بزرگتر از یک فیل است. دانشمندان می گویند بیست برابر فیل وزن داشته و بچه این وال آبی رنگ موقع تولد تا 3 تن وزن و 6 تا 8 متر طول دارد. و به این عکس نگاه کنید  این وال پشت باله دار  است . دانشمندان با مطالعه روی زندگی این نوع وال  پی برده اند که  بین 90 تا 100 سال عمر می کند و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن انسان  ، این وال بیشترین طول عمر را در میان پستانداران جهان دارند. بچه ها پستانداران در جا های مختلف  سراسر دنیا زندگی می کنند.  اکثریت پستانداران در خشکی زندگی می کنند تعداد کمی مانند  دولفین ، وال ، گراز آبی در اقیانوس زندگی می کنند. خوک آبی و شیر ماهی در آبهای شور و خشکی زندگی می کنند. سگ آبی ، موش آبی و آسب آبی در آبهای شیرین و خشکی زندگی می کنند. برخی مانند بز و گوسفند کوهی در کوههای بلند  و برخی مانند خفاش که تنها پستانداری که می تواند مانند پرندگان پرواز کند در غار  زندگی می کند و یا خرس قطبی و گوزن شمالی در آب و هوای خیلی سرد زندگی می کنند. و برعکس شیر و ببر در آب و هوای خیلی گرم زندگی می کنند.

فعالیت خارج از کلاس و تکمیلی : در پایان در س معلم یک جدول کشید و نام تعدادی پستانداران مانند  گاو ، شیر   ،خرس و... نوشت و از بچه ها خواست  تحقیق کنند این جانوران علف خوارند یا گوشتخوار یا همه چیز خوار  و کدامیک و به چه دلیل به مناطق مختلف مها جرت می کنند. و کدام یک دارای خواب زمستانی هستند و خواب زمستانی معمولی  با خواب  طولانی  چه تفاوتی دارد؟ معلم بار دیگر از همکا ری دانش آموزان در انجام فعالیتهای کلاسی تشکر کرد.

دیگر پستانداران

دولفین                                                     خوک آبی (فک یا سیل)

روباه           گرگ سفید           گرگ                                                             شیر

        پلنگ                                  ببر           

 

اسب آبی                   گرگدن                گرگدن                     گاو             گاو وحشی

زرافه                 گورخر                          شتر                               شتر            الاغ         

 

خرس و عسل           خرس سیاه         پاندوآ           خرس قطبی     

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:21  توسط محمد جواد  |